ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 25Η Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΑΕΝ 

  Πραγματοποιήθηκαν, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009, στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, οι εργασίες της 25ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), με τη συμμετοχή Προέδρων και μελών των Διοικήσεων των νησιωτικών Επιμελητηρίων/μελών του Ομίλου. Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης συμμετείχε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Βουλευτής Χίου, κ. Κων/νος Μουσουρούλης, ο οποίος διαβεβαίωσε τους νησιώτες επιμελητηριακούς ότι έχει ήδη αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, για την προώθηση εξειδικευμένων πολιτικών στα νησιά ενόψει της αναθεώρησης του Κοινοτικού Προϋπολογισμού.  Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν δύο σημαντικά θέματα που απασχολούν έντονα την επιχειρηματική δραστηριότητα στις νησιωτικές περιοχές: α) «Ο τουρισμός μετά την οικονομική κρίση: συμπεράσματα και προοπτικές» και β) «Φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις νησιωτικές περιοχές». Οι βασικοί ομιλητές στο θέμα του τουρισμού, κ.κ. Β. Κοντός, Γενικός Έφορος HATTA, Κ. Καποδίστριας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και Εμ. Ψαρουδάκης, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, τόνισαν ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει ωριμάσει γι΄ αυτό και παρά τις απώλειες εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, απέδειξε ότι διαθέτει αντιστάσεις και αντοχές. Για την περαιτέρω θωράκισή του επιβάλλεται από κοινού πολιτεία και φορείς να χαράξουν μια Εθνική Τουριστική Στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους, διαδικασίες και μέτρα, που θα αναδείξουν και στηρίξουν τη μοναδικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Για το θέμα των φορολογικών κινήτρων στις ΜΜΕ των νησιωτικών περιοχών ο ομιλητής, κ. Κ. Σταυρινούδης, Οικονομικός Επόπτης του ΕΟΑΕΝ, παρουσίασε δύο δέσμες μέτρων: α) ουσιαστική μεταρρύθμιση του ισχύοντος φορολογικού συστήματος και β) φορολογικά κίνητρα για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας, που επιβάλλεται να υιοθετήσει και εφαρμόσει η πολιτεία για να αυξηθεί η απασχόληση, να μειωθούν οι εισοδηματικές ανισότητες και να προωθηθεί ο στόχος της νησιωτικής ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου, κ. Θ. Παπαθεοφάνους, ενημερώνοντας τους συνέδρους για τα πεπραγμένα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο για τη «νησιωτικότητα» που υπάρχει πλέον τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και πρότεινε νέες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τους λοιπούς νησιωτικούς φορείς, τους νησιώτες Βουλευτές και τους Ευρωβουλευτές, προκειμένου οι νομοθετικές διατάξεις να μετουσιωθούν σε πράξεις και μέτρα για την άρση της απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών. Επίσης, μετά από πρόταση του κ. Ν. Δολαψάκη, Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα υιοθέτησαν ψήφισμα για το πάγωμα επί ένα χρόνο των υποχρεώσεων από δανειακές συμβάσεις των επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα οξυμένα προβλήματα ρευστότητας από την οικονομική κρίση. Τέλος, αποφασίστηκε η προσεχής ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ζακύνθου, το Μάιο το 2010.