ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η Υπουργός Οικονομίας παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο τις προτεινόμενες αλλαγές στην λειτουργία του «Τειρεσία». «Αμνηστεύονται» οι καταγεγραμμένοι στα αρχεία του “Τειρεσία” που έχουν καταχωρηθεί από την 1/1/2008 για οφειλές που έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν μέσα σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου, ενώ μπλόκ επιταγών θα μπορούν να εκδίδουν όσοι είναι σήμερα στην μαύρη λίστα, αρκεί να ξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι αλλαγές έχουν ως εξής:

 

α)Ακάλυπτη επιταγή η οποία εξοφλείται θα παραμένει στα μητρώα για 30 ημέρες από την ημερομηνία σφράγισης, αντί για 8 ημέρες που ίσχυε μέχρι τώρα

 

β)Για να μπει κάποιος στη μαύρη λίστα του “Τειρεσία” θα πρέπει να έχει ανεξόφλητες οφειλές που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ αντί τα 500 που ήταν μέχρι σήμερα.

 

γ) Όσοι έχουν ξοφλήσει τις οφειλές τους, δεν θα εμφανίζονται στον Τειρεσία καθόλου, εάν αυτές δεν υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ και όχι τα 1.000 που ήταν μέχρι τώρα.

 

δ)Το ανώτατο διάστημα για το οποίο μπορεί κάποιος να παραμένει στον Τειρεσία για ανεξόφλητες επιταγές μειώνεται από 15 σε 10 χρόνια.

 

Επιπλέον μειώνεται κατά ένα χρόνο (από τρία σε δύο) η παραμονή στο μητρώο του «Τειρεσία» για δυσμενή στοιχεία που αφορούν επιταγές ή συναλλαγματικές και η παραμονή για δυσμενή στοιχεία που αφορούν καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης .

 

Μια σειρά από δυσμενή στοιχεία προβλέπεται τέλος, να παραμένουν στα μητρώα, για χρονικό διάστημα μικρότερο κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα ισχύοντα.

 

(Η άποψή μας είναι ότι οι ρυθμίσεις είναι θετικές, αλλά θα περιμέναμε, η Κυβέρνηση, για ορισμένες από αυτές να επιδείξει μεγαλύτερη «γενναιοδωρία» όσον αφορά τα προτεινόμενα νέα χρονικά περιθώρια)

 

Στο υπουργικό Συμβούλιο η κ. Υπουργός παρουσίασε και τις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Προβλέπεται διετής περίοδος χάριτος για την απόσβεση του κεφαλαίου αλλά και εξόφληση του κεφαλαίου με τοκοχρεολυτικές δόσεις τουλάχιστον πέντε ετών, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες. Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές  που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/08 και τίθεται προθεσμία δύο μηνών από την ψήφιση του νόμου εντός της οποίας θα μπορεί ο δανειολήπτης να υποβάλλει αίτηση στην Τράπεζά του για την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις. (Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής και για ένα ακόμη μήνα θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.) Θα δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, που επαπειλούνται με πρόσκαιρη αδυναμία ικανοποίησης των υποχρεώσεών τους, να επιτυγχάνουν για ένα ορισμένο ποσόν δανείου την αναστολή της περιοδικής εξόφλησής του για μία διετία, με την καταβολή μόνο συμβατικών τόκων γι’ αυτή την περίοδο και με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου . Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές επιχειρήσεων που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/1/2008 και κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αλλά δεν έχουν καταγγελθεί και οφειλές επιχειρήσεων για συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 01/1/2008 και μέχρι δυο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου.

 

(Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που μόλις εκτέθηκαν συνοπτικά, θα προσφέρουν «ανάσες» σε ορισμένες επιχειρήσεις που σήμερα ασφυκτιούν)