ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Την Τετάρτη 9/02/11 και μετά τις 7:00 μμ παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΚΙ  το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός».Βασική ομιλήτρια ήταν η κ. Ιφιγένεια Τσούκα(εκ μέρους της Διαχειριστικής ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), ενώ το Υπουργείο εκπροσώπησαν η κ.Λίντα Μπιλίμπαση και ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος( ο οποίος διάβασε χαιρετισμό του Υπουργού Πολιτισμού/Τουρισμού κ. Π.Γερουλάνου)

 

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο αντιπρόεδρος του ΕΒΕΚΙ κ. Σ. Ματιάτος ζήτησε να τροποποιηθούν ορισμένα δεδομένα του Προγράμματος( όπως π.χ. να αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης) και να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων.

 

Ακολούθησε η παρουσίαση του Προγράμματος και δόθηκαν απαντήσεις(από τον κ. Παπαδόπουλο,κυρίως) σε ερωτήματα των παριστάμενων.

 

Υπενθυμίζουμε:

 

Οι προτάσεις στον «Πράσινο Τουρισμό» υποβάλλονται μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2011Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από δανεισμό Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση θεωρούνται τα τουριστικά καταλύματα με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01.01.2009 και το  ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος 2009. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι : Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους– Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτiρίου- Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια-«Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος- Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας- δαπάνες πιστοποίησης, προβολής κ.λ.π. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 Ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000.Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, καθώς και στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:www.yppo.gr, www.visitgreece.gr, www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

 

 

.