ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Εδώ και λίγες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι Οδηγοί των προγραμμάτων «Πράσινες Υποδομές 2010» και «Πράσινη επιχείρηση».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα που επιθυμούν, ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr ) και από 25/05-18/06/10. Στο Πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010» µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στην «Πράσινη επιχείρηση» υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των «Πράσινων υποδομών» ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000έως €2.500.000 και στην «Πράσινη επιχείρηση» ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000 έως €200.000 (με το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης όσον αφορά την Κεφαλονιά να είναι στο 40% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στα δυο προγράμματα)

 

Το πρόγραµµα των «υποδομών» αποσκοπεί στην δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το άλλο πρόγραµµα αποσκοπεί στην δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή το αργότερο σε επτά ημερολογιακές ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Επιμελητήριο: Κα Σοφία Κοσμετάτου 2671022253-26190-24959