ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ Α.Φ.Μ.! 

 

oaee

 

Ο ΟΑΕΕ ανακοίνωσε στους συνταξιούχους του ότι θα πρέπει στις αμέσως προσεχείς ημέρες να ανταποκριθούν στην υποχρέωση συμπλήρωσης των στοιχείων του μητρώου τους, με τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ-εφόσον δεν το έχουν κάνει!. Σύμφωνα με οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου θα διακόπτεται η σύνταξη όποιων συνταξιούχων δεν δηλώσουν τα παραπάνω στοιχεία