ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10/08/12 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ! 

1_2_03

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι  και τις 10 Αυγούστου 2012. Η παράταση αυτή δίνει την δυνατότητα στους φορολογούμενους που από παραδρομή έκαναν λάθος στην ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης τους να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις.(π.χ. δεν είχαν σημειώσει  στον κωδ.049 του ποσού των αποδείξεων που κατέβαλλαν για αγορά αγαθών και υπηρεσιών κ.λ.π.).