ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΜΕΧΡΙ 30/09/11 

To EBEKI ενημερώνει:

 

 

1. Το σχέδιο για την ενίσχυση της απασχόλησης και τον επανασχεδιασμό της επαγγελματικής κατάρτισης συζητήθηκε στις 3 /08/11στην Κυβερνητική Επιτροπή και ο υπουργός Εργασίας αναμένεται να ανακοινώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις λεπτομέρειες του προγράμματος.   Το κόστος του έχει προϋπολογισθεί από 2,7 -3,9 δισ. ευρώ, εκτιμάται πως θα ωφεληθούν τουλάχιστον 600.000 άτομα. Ο χρονικός ορίζοντας των προγραμμάτων φθάνει μέχρι 30/08/11,το 50% αφορά διατήρηση θέσεων εργασίας, το 25% κατάρτιση και το 25% απασχόληση ανέργων.

 

Το κύριο πρόγραμμα αφορά 55.000 ανέργους με 5μηνες συμβάσεις απασχόλησης σε κοινωφελή έργα, μηνιαίο μισθό 625 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.  Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ως τα τέλη Οκτωβρίου θα έχει επεκταθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

 

 

2. Μέχρι την 30/9/11θα μπορούν οι εργοδότες να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) και από τα Υποκ/τα και Παρ/τα του Ι.Κ.Α Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Εργων (είτε αφορούν εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες καταβολές) θα πρέπει να διενεργούνται υποχρεωτικά και αποκλειστικά στις Τράπεζες ή στα Ε.Λ.Τ.Α και όχι στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., αλλά ,η  διοίκηση του ΙΚΑ  με απόφαση της στις 19/08/11  αποφάσισε να παρατείνει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου την προθεσμία υποχρεωτικής καταβολής των εισφορών μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ