ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΓΙΑ SPA! 

5_400

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ SPA!

Η ανεξάρτητη Εταιρεία  ερευνών Intelligent Spas δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την βιομηχανία των spa στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Έκθεση αυτή, η ελληνική αγορά spa γνώρισε αύξηση των εσόδων μεταξύ 2008 και 2010, αλλά ο αριθμός των επισκεπτών αποδείχθηκε ασταθής και προβλέπεται να μειωθεί το 2011! Οι βασικοί δείκτες (έσοδα-επισκεψιμότητα -απασχόληση)παρουσίασαν επίσης μειώσεις, πράγμα που δείχνει πως έρχονται δύσκολοι καιροί για τους Έλληνες επιχειρηματίες spa.

Ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας:

Ø  Ο αριθμός των επισκεπτών σε spa αυξήθηκε κατά 38% μεταξύ 2008 και 2010

Ø  Τα έσοδα ανά επίσκεψη αυξήθηκαν κατά 6% μεταξύ 2008 και 2010

Ø  Οι επισκέψεις ανά spa αναμένεται να μειωθούν κατά 21% το 2011

Ø  Τα έσοδα από το μασάζ αποτελούν το μισό των συνολικών εσόδων ενός spa .

Ø  Στα ξενοδοχεία και στα θέρετρα που προσφέρουν υπηρεσίες spa παρατηρήθηκε αύξηση της πληρότητας κατά 70% περίπου.

Σχολιάζοντας τα της έρευνας ο Πρόεδρος του Spa Managers Club της Ελλάδας, σημειώνει ότι «… Η έρευνα θα αποδειχθεί επίσης εξαιρετικά χρήσιμη για τους ιδιοκτήτες και τους ανθρώπους που κατέχουν διευθυντικές θέσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις επιχειρηματικές στρατηγικές, την εφαρμογή νέων τάσεων στον τομέα των spa, τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, τη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης και την αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή..».