Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά την χειμερινή περίοδο 2017-2018 

Όσες εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 23/03/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.oaed.gr ή στα γραφεία του ΟΑΕΔ.

 

 

Εκ του Γραφείου Τύπου Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης