Υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Κατεβάστε την πρόσκληση σε pdf από εδώ