«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

 

Η “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ” εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ προκήρυξε το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

 

To πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.

Το ποσοστό της δημόσιας για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου ανέρχεται στα 45% ενώ για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων στο 40%.

 

Το πρόγραμμα ενισχύει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ενσωμάτωσης προτύπων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λ.π.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι 25η Μαϊου 2010 και η καταληκτική ημερομηνία η 18η Ιουνίου 2010.

 

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες
www.efepae.gr, www.antagonistikotita.gr, www.diaxeiristiki.gr, www.ggb.gr , καθώς επίσης τους κατά τόπους Επιμελητήρια και τις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

«Γραφείο Ενημέρωσης Επιχειρήσεων», στο 1ο όροφο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλλήνιας και Ιθάκης Λ.Βεργωτη 131

Υπεύθυνη : κα Κοσμετάτου Σοφία , τηλ. 2671024959.