ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για  το ΣΕΠΕ, θα περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία  θα «παγώσει» η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ εάν ο επιχειρηματίας καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές προσαυξημένες κατά 20%! Θεσμοθετείται ,επίσης, έκπτωση 10% στην περίπτωση που μια επιχείρηση προκαταβάλει τις εισφορές της για το επόμενο εξάμηνο και η απαλλαγή των συνεπών επιχειρηματιών από τις αυξήσεις των εισφορών για μία 3ετία.Επιπλέον, από τη στιγμή που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών τους προς τα ταμεία, θα αναστέλλεται η εκτέλεση μέτρων(π .χ .κατασχέσεων). {Σημειώνουμε εδώ ότι σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ μόλις 60.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες εντάχθηκαν στην τελευταία  ρύθμιση}.

 

Το ΕΒΕΚΙ δηλώνει αντίθετο στην υιοθέτηση του (συζητούμενου) άδικου μέτρου παρακράτησης 1‰ επί του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπέρ του ΟΑΕΕ για να αντιμετωπιστεί το (υπαρκτό) πρόβλημα του ετήσιου ελλείμματός του, εφόσον το εν λόγω ποσό θα αποτελέσει μια επιπρόσθετη συμβολή στην πρωτοφανή συρρίκνωση των εισοδημάτων τους. Θεωρούμε ότι το Κράτος οφείλει να συνδράμει στην κάλυψη του φετινού ελλείμματος και ο Οργανισμός οφείλει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες-με προσοχή, ευαισθησία, ρεαλισμό και πνεύμα εξατομίκευσης-ώστε να αποδοθεί στο ταμείο ένα τουλάχιστον μέρος των 3 δις που οφείλουν-τουλάχιστον για μια πενταετία-οι, σχεδόν, 300.000 οφειλέτες του!