Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΔΟΞΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!

 

 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας, μετά από 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας καταργείται με απόφαση του Υπουργού και στη θέση της την όλη διαχείριση των πάσης φύσεως απορριμμάτων αναλαμβάνει η Δημοτική Υπηρεσία που θα δημιουργηθεί με αυτό το αντικείμενο, ενώ, οι μέχρι τώρα εργαζόμενοι στην επιχείρηση θα γίνουν δημοτικοί υπάλληλοι. Σημειωτέον ότι σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν δυο -όλες κι όλες-Διαδημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας: Η δική μας και των Χανίων.

 

Θεωρήσαμε πρέπον, στο παρόν τεύχος της  «Φωνής» να αφιερώσουμε λίγο χώρο σε αυτή την Επιχείρηση, της οποίας η καλή λειτουργία είχε μεγάλη σημασία και για την καθημερινότητα των πολιτών μας, αλλά και για το «πράσινο» prestige και την τουριστική μας ανάπτυξη. Το να είναι το νησί καθαρό αποτελεί-σύμφωνα με την θεωρία του Herzberg-μια απαραίτητη προϋπόθεση /βάση για να δομηθούν στη συνέχεια κίνητρα για την τόνωση του τουρισμού στο νησί μας, μια και η έλλειψή της εγκαθιστά ουσιαστικά έναν «μηδενικό συντελεστή» κάθε προσπάθειάς μας!

 

Η ανησυχία, λοιπόν, είναι εύλογη και αναζητήσαμε  στον Διευθυντή της επιχείρησης κ. Κ. Γαλιατσάτο, στοιχεία, όχι μόνο για την συγγραφή μιας «νεκρολογίας», αλλά και για την διαμόρφωση άποψης γι «αυτό που έρχεται να αντικαταστήσει αυτό που φεύγει»!

 

Για να είμαστε ειλικρινείς η ανησυχία παρέμεινε! Ελπίζουμε η (νέα) πραγματικότητα να βρει τάχιστα τον δρόμο της και να αποδώσει τα απαιτούμενα!

 

                                  ΕΡΓΑ…ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ!

 

·          Το 1984 «γεννιέται» η Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας με 3-4 απορριμματοφόρα,2 βυτία και 12 άτομα και αντικείμενο την αποκομιδή των απορριμμάτων, χωματουργικές εργασίες και διαχείριση βοθρολυμάτων. Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η επιχείρηση φιλοδοξούσε να ασχοληθεί και με δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος ,αλλά και με την εμπορία των υγρών και αερίων καυσίμων(Η επιχείρηση προέβη συν τω χρόνω σε ενέργειες ώστε να της παραχωρηθούν οι δεξαμενές της ΔΕΗ προκειμένου να γίνεται αποθήκευση καυσίμων για την εξυπηρέτηση του νησιού, αλλά οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν!). Τα ιδρυτικά μέλη ήταν οι δυο Δήμοι(Αργοστολίου-Ληξουρίου) και 20 κοινότητες. Μετά τον «Καποδίστρια» διοικείται από 11μελές Δ.Σ. στο οποίο συμμετείχαν 10 εκπρόσωποι των Δήμων και της Κοινότητας και 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 

·          Το 1987 προσλαμβάνεται ως διευθυντής της επιχείρησης ο κ. Κ. Γαλιατσάτος- ο οποίος έκτοτε ασκεί συνεχώς το λειτούργημά του-και μέσα σε διάστημα 6-7 χρόνων προσχώρησαν στην Διαδημοτική όλες οι Κοινότητες( συνολικά ήταν περίπου 60 και η τελευταία που  προσχώρησε ήταν η Κοινότητα Ομαλών).Τα πρώτα χρόνια η απόθεση των σκουπιδιών γινόταν στον χώρο της Παλοστής, αλλά ήταν προβληματική και…

 

·          …περί το 1990 δημιουργήθηκε-στην Παλοστή- ο χώρος υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α) με πρόβλεψη λειτουργίας για μια  δεκαπενταετία και δημιουργήθηκε το 2007 το «νέο κύταρο»(με προσδόκιμο λειτουργίας τα δέκα χρόνια),δίπλα στο «παλιό κύταρο».Από το 2010,λειτουργεί-με ανάθεση στην ΜΕΣΟΓΕΙΟ Α.Ε.-έναντι του ποσού των 60.000 ευρώ μηνιαίως- στον ίδιο χώρο, εργοστάσιο προεπεξεργασίας όπου ,κατά το πρώτο στάδιο τα οργανικά σκουπίδια τεμαχίζονται και κοσκινίζονται και στο δεύτερο στάδιο γίνεται βιολογική επεξεργασία και το παραγόμενο χώμα παρέχεται για την κάλυψη των λοιπών απορριμμάτων.

 

·          Το 1996 ήταν ο φορέας υλοποίησης ενός συστηματικού προγράμματος καθαρισμού των σημαντικότερων ακτών και, κατά το παρελθόν(2006), έχει συμβάλλει στην αναβάθμιση της λιμνοθάλασσας του Κούταβου. Από καιρού εις καιρόν προκαλεί δεντροφυτεύσεις ή συνεργάζεται γι αυτό τον σκοπό.( Η πιο πρόσφατη προσπάθεια δεντροφύτευσης στα τέλη του 2010, στον Άγιο Κωνσταντίνο).

 

·          Από το 2008, σε συνεργασία με την ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης γίνεται πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών. Έχουν τοποθετηθεί 500 «μπλέ» κάδοι και με τη «βοήθεια» δυο ειδικών απορριματοφόρων και έξη εργαζόμενων συλλέγονται και συγκεντρώνονται σε ιδιαίτερο χώρο στην Παλοστή, όπου φορτώνονται σε κοντέϊνερ και μεταφέρονται στην Πάτρα, στο κέντρο διαλογής.

 

·          Το 2011, η Διαδημοτική διαχειρίζεται περίπου 25 οχήματα και κάποια μηχανήματα( φορτηγά, πλυντικά, χωματουργικά κ.λ.π.).Το σύνολο της περιουσίας της Διαδημοτικής είναι 1,5-2 εκατ  Ευρώ σε κινητά, αλλά κατέχει και αξιόλογα ακίνητα. Απασχολούνται σε αυτήν 59 άτομα(εκ των οποίων τα 4-5 άτομα απασχολούνται στη διοίκηση). Το κόστος λειτουργίας της Διαδημοτικής είναι αυτή την περίοδο, περίπου 2 εκατ. Ευρώ /έτος για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

 

 

 

 

Κ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ: «ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΕΚΤΙΜΩ ΚΑΤΆ 30 ΕΩΣ 35%!»

 

 

-Δεν είναι πολλοί οι εργαζόμενοι στην Διαδημοτική;

 

-Το καλοκαίρι .η ποσότητα των σκουπιδιών που μαζεύουμε είναι περίπου 170 τόνοι την ημέρα και ο μέσος όρος των σκουπιδιών είναι 90-100 τόνοι ημερησίως κάθε χρονιά! Αυτό το πετυχαίνουμε με 50 εργαζόμενους και είναι κατόρθωμα! Σημειωτέον ότι το καλοκαίρι προσλαμβάνουμε επιπλέον 3-4 άτομα-αλλά αυτό ,πέρυσι, δεν έγινε!

 

-Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται υποθέτω από τους Δήμους! Είναι τα λεγόμενα ανταποδοτικά τέλη! Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν αποδόθηκαν από τους Δήμους, παρά το ότι έχουν εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ;

 

Τους τρεις-τέσσερις τελευταίους μήνες με απόφαση του Δ.Σ. «παγώσαν» οι καταβολές του ΦΠΑ και των δόσεων του δανείου, αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α., όπως και η καταβολή των οφειλών στους προμηθευτές! Δεν οφείλουμε, όμως, χρήματα στους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή η Διαδημοτική οφείλει, ένα ποσόν περίπου 1 εκατ. Ευρώ και αυτό, έχει την αιτία του στο ότι κάποιοι Δήμαρχοι δεν απέδωσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα χρήματα που είχαν υποχρέωση να αποδώσουν στην επιχείρηση! Μπορεί ,λοιπόν, να χρωστάμε ό,τι χρωστάμε ,αλλά μας οφείλουν κι ένα ποσόν περίπου 1,7 εκατ. Ευρώ!

 

-Τι προβλήματα θα δημιουργηθούν, τώρα, που η επιχείρηση θα καταργηθεί και τη θέση της θα πάρει η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας;

 

-Υπηρεσία σημαίνει ότι θα εργάζονται από 7:00-2:30 μ. μ. και Σαββατοκύριακο… κανένας! Οι προβλεπόμενες υπερωρίες είναι ελάχιστες, πράγμα που σημαίνει ότι ή θα … «πήξουμε» στο σκουπίδι ή τα 59 άτομα που απασχολούνται θα γίνουν …259! Κάποιοι έλεγαν ότι  είναι τεράστιο το ποσόν που καταβάλλεται για την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά, διερωτάμαι τι θα λένε τώρα που το ποσόν θα είναι πολύ μεγαλύτερο! Το διεθνές κοστολόγιο για την αποκομιδή των σκουπιδιών είναι 60 Ευρώ / τόνο. Το κοστολόγιο της Διαδημοτικής δεν ήταν ούτε το μισό! Τώρα, θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος λειτουργίας-εκτιμώ, κατά 30 έως 35%!!Αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να αυξηθούν και τα τέλη, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια, οι Δήμαρχοι δεν απέδιδαν όλα τα ποσά που εισέπρατταν για την καθαριότητα στην Διαδημοτική, αλλά κατακρατούσαν ένα μέρος για τον φωτισμό ή για υπηρεσίες καθαριότητας στα όρια των Δήμων τους.

 

-Δεν χρειάζεστε καινούριους κάδους;

 

-Ασφαλώς! Πρέπει να αντικατασταθούν, κατ αρχάς, παλιοί κάδοι των δέκα- δώδεκα χρονών! Η «καθαριότητα» δεν έχει τέλος! Πάρτε για παράδειγμα τα ογκώδη αντικείμενα για τα οποία δεν έχει γίνει μελέτη εναπόθεσης σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο! Αυτή την περίοδο τα δεχόμαστε στο παλιό κύτταρο κάποια από αυτά, αλλά…Χρειαζόμαστε, επίσης, χώρο για την εναπόθεση αδρανών υλικών κ.λ.π

 

-Έχουμε και νοσοκομειακά απόβλητα!

 

-Το νοσοκομείο έχει κλίβανο και οι ποσότητες δεν είναι τέτοιες που να προβληματίζουν! Δεν έχουμε επικίνδυνα απόβλητα στην Κεφαλονιά!

 

-Αυτή τη στιγμή η Διαδημοτική Επιχείρηση, σε σχέση με τις άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τι θέση καταλαμβάνει;

 

-Την πρώτη! Και δεν το λέμε εμείς! Είναι ομολογία των Υπουργείων! Μάλιστα, είναι η πρώτη που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και κλείνει άδοξα τη ζωή της στις 28/2/10 με απόφαση του Υπουργού, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος! Άδοξο το τέλος, για μια επιχείρηση που είναι η πρώτη και καλύτερη στο είδος της και που δεν πρόκειται η ύπαρξή της να αντικατασταθεί με έναν άλλο φορέα που θα αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα με μικρότερο κόστος!

 

-Ποιοι είχαν την ιδέα της δημιουργίας της;

 

Ο Αντώνης ο Τρίτσης και ο Αλέκος ο Καλαφάτης!

 

– Πόσο μας στοιχίζει η ανακύκλωση;

 

-Η ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης μας προμήθευσε τον εξοπλισμό- κάδους και οχήματα-και ανέλαβε την μεταφορά από την Κεφαλονιά στην Πάτρα, κι εμείς, αναλάβαμε το λειτουργικό κόστος! Η όλη υπόθεση μας κοστίζει, περίπου 350.000 Ευρώ το χρόνο! Η σύμβαση με την Εταιρεία είναι εξαετής και ,επομένως, ισχύει μέχρι το 2014.

 

Με το μεθάνιο τι γίνεται;

 

Μετά από κάποια χρόνια και κατά τη ζύμωση των σκουπιδιών παράγεται το μεθάνιο! Αυτό, τώρα, υπάρχει στον παλιό ΧΥΤΑ. Για να παράγεις, όμως, ενέργεια από μεθάνιο χρειάζεται να έχεις τις απαραίτητες ποσότητες ώστε να καθίσταται συμφέρουσα η αξιοποίησή του! Η νομοθεσία, πάντως, μας επιτρέπει, πλέον, την καύση του μεθάνιου, αλλά κι εδώ χρειάζονται μελέτες οι οποίες θα μας δείξουν αν αξίζει τον κόπο να κάνουμε τις απαραίτητες δαπάνες για την αξιοποίηση!