ΠΡΩΤΑ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ! 

3_6_02

ΠΡΩΤΑ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ!

Mε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών   δεν θα γίνεται επιστροφή φόρου προς τους φορολογούμενους – μετά από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων- αν δεν ελεγχθεί ο φορολογούμενος  για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο. Αν, πράγματι, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, γίνεται συμψηφισμός !

Επιπλέον:

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ, για να την εισπράξουν θα πρέπει πρώτα να υποστούν έλεγχο  από την αρμόδια εφορία Οι φορολογούμενοι, μάλιστα, που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΔΟΥ, για έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών.

Οι φορολογούμενοι χωρίς ληξιπρόθεσμα χρέη και με επιστροφή φόρου μικρότερη των 1.500 ευρώ, στο εκκαθαριστικό σημείωμα που παραλαμβάνουν θα υπάρχει ενσωματωμένη ειδοποίηση για την είσπραξη του ποσού.