ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… 

 

926917925927916927935917921927_2

 

ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ…

…αλλά- ειδικά στην Κεφαλονιά -και η δημιουργία νέων ξενοδοχείων μόνο 4* ή 5*!

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) προκειμένου να τεκμηριώσει τις θέσεις του για τροποποιήσεις του επενδυτικού νόμου, ερευνά  τις επενδύσεις, που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια . Η βασική του θέση ,όμως, όπως προέκυψε από έρευνα προ διετίας είναι ότι υπάρχει στον χώρο του καταλύματος πλεονάζουσα δραστηριότητα! Η προσφορά στον χώρο του ξενοδοχειακού καταλύματος υπερκαλύπτει την τρέχουσα ζήτηση (κατά 184%) χωρίς  να υπολογίζονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια! Υπάρχει, λοιπόν, ένα «απόθεμα» 182.114.639 διανυκτερεύσεων, το οποίο μπορεί να καλύψει την ζήτηση 14 ετών με μέσο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως της τάξεως του 8%! Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προ διετίας έρευνας ήταν ότι: «Η ασκηθείσα πολιτική ενίσχυσης της τουριστικής καταλυματικής υποδομής της χώρας είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα σπατάλη πόρων, αναποτελεσματικότητα. Οδήγησε στην υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναμικού σε τέσσερις μόνο περιοχές της χώρας (Κρήτη, νησιά Ν. Αιγαίου, Ιόνια νησιά και Αττική)..» Από αυτό, προκύπτει: «η ανάγκη δραστικού αναπροσανατολισμού της πολιτικής κινήτρων, κατάλληλα δομημένων περιφερειακά, τα οποία να προάγουν την ποιότητα και παράλληλα να απομειώνουν την υπερβάλλουσα προσφορά, κυρίως στα χαμηλής ποιότητας καταλύματα». Ερευνώντας τι είχε συμβεί την περίοδο Μάιος 2005 – Ιούλιος 2008(επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004), προέκυψαν τρεις βασικές διαπιστώσεις: α) Οι περιοχές που προσέλκυσαν την πλειονότητα των επενδύσεων ήταν εκείνες που έχουν ήδη αναπτυχθεί τουριστικά β) Το  μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων αφορούσε εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου ή ίδρυση και επέκταση των ξενοδοχειακών μονάδων γ) Στις νησιωτικές Περιφέρειες και στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου ευνοήθηκε η δημιουργία κλινών κατηγορίας 4 και 5 *, ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδας, ευνοήθηκε η δημιουργία κλινών 3 *.

Έχοντας αυτά κατά νου οι εκπρόσωποι της ΠΟΞ που συναντήθηκαν με τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τροποποιήσεις στον Αναπτυξιακό νόμο, πρότειναν να μην δοθεί κίνητρο για νέα ξενοδοχεία στις περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση κλινών. Τέτοιες περιοχές είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα. Τα κίνητρα πρέπει να παραμείνουν για ίδρυση ξενοδοχείων υψηλών κατηγοριών στις περιοχές, όπου κρίνεται αναγκαίο για την αναβάθμιση τους και υπάρχει ζήτηση (π.χ. Ηπειρος, νησιά Β. Αιγαίου, Σποράδες, Θράκη, Κυκλάδες, Α. Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κάρπαθος).

Επιπλέον, ζητήθηκε, στον νέο Αναπτυξιακό:

1.     Να συνεχισθεί ο επιδοτούμενος ολοκληρωμένος εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών ξενοδοχειακών μονάδων και να ενταχθούν και οι μονάδες του 1* υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ανακαίνιση θα προαχθούν στην κατηγορία των 2 *.Η άποψη της ΠΟΞ είναι ότι οι φοροαπαλλαγές, που προβλέπει ο νόμος, δεν λειτούργησαν ως κίνητρο και γι αυτό θα πρέπει να καταργηθούν.

2.     Να επιτραπεί η υπαγωγή στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των επενδύσεων για ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 *.

Οι εκπρόσωποι  των ξενοδόχων ζήτησαν, επίσης, από τον Υπουργό να δοθεί χρονική παράταση σε όσες επενδύσεις εντάχθηκαν στον Αναπτυξιακό νόμο και δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη  διότι δεν χορηγήθηκαν οι επιδοτήσεις και διότι μειώθηκε δραματικά ο τραπεζικός δανεισμός. Ζητήθηκε, ακόμη,  η εξόφληση κάθε είδους οφειλής του κράτους στα ξενοδοχεία.