ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.   Η ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί/θα βεβαιωθούν μέχρι 30 /09/10 στις Εφορίες  και τα Τελωνεία, καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Εφοριών.

 

Α)Όσοι καταβάλλουν εφάπαξ τα χρωστούμενα έχουν  πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Προβλέπεται έκπτωση 10% από πρόσθετους φόρους και τέλη για όσα βεβαιώθηκαν μέσα στο 2007 , έκπτωση 20% για όσα βεβαιώθηκαν μέσα στο 2008, 30% για όσα βεβαιώθηκαν εντός του 2009 και 40% έκπτωση για όσα βεβαιώθηκαν το 2010.                                                                                            Η εφάπαξ εξόφληση θα γίνεται είτε την ημέρα υποβολής της αίτησης είτε μέσα σε πέντε εργάσιμες και ,πάντως, μέχρι  05/11/2010

 

Β) Όσοι καταβάλλουν τα χρωστούμενα σε δόσεις απαλλάσσονται σε ποσοστό 95% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η αποπληρωμή γίνει  σε 2-3 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 300 ευρώ. Επίσης:                                     -Πληρωμή σε 4 – 12 μηνιαίες δόσεις σημαίνει απαλλαγή κατά 90% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 500 ευρώ.                                                                                                                                    -Πληρωμή σε 13 – 24 μηνιαίες δόσεις σημαίνει απαλλαγή κατά 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια 500 ευρώ.                                                                                                        -Πληρωμή σε 25 – 36 μηνιαίες δόσεις σημαίνει απαλλαγή κατά 70% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 1.000 ευρώ και                                                                                                                            -Πληρωμή σε 37 – 45 μηνιαίες δόσεις σημαίνει  απαλλαγή κατά 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 1.500 ευρώ.                                                                                                                                              Η πρώτη δόση καταβάλλεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοεμβρίου 2010 και οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρονται, τέλος, πότε ο οφειλέτης βγαίνει από τη ρύθμιση(Χάνει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις όταν π.χ. δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση, στην περίπτωση 2-3 δόσεων ) και ποιες είναι οι προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης δόσεων