Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Την Παρασκευή 17/09/10, το ΕΒΕΚΙ , σε συνεργασία με την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ. Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ηπείρου και Ιονίων Νήσων προκάλεσε ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 8:00 μ μ και ομιλητής ήταν ο μηχανολόγος/μηχανικός κ.Αϊβαλής, στέλεχος της Διαχειριστικής .

 

Ο κ. Αϊβαλής μίλησε αναλυτικά για το Πρόγραμμα και στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων επιχειρηματιών. Το Δ.Σ. του Επιμελητήριου εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Σ. Ματιάτος

 

Το στέλεχος της Διαχειριστικής πληροφόρησε, εκτός των άλλων, τους παρευρισκόμενους ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων δεν θα είναι η 30η Σεπτεμβρίου, διότι θα δοθεί παράταση- πιθανότατα μέχρι 31/11/10!

 

Το Πρόγραμμα«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες(μετά την 01/0/1/2008) και υπό σύσταση μεταποιητικές, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες δεν εμφάνισαν την τελευταία τριετία αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων κι αποσβέσεων. Μερικές από τις επιλέξιμες δραστηριότητες είναι: Παραγωγή αναψυκτικών, μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων(ΚΑΔ11.07),εκτυπώσεις( 18),κατασκευή επίπλων( 31),εκδοτικές δραστηριότητες(58)Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών(62).Υπάρχει μια σειρά δραστηριότητες που αφορούν μόνο νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Στην περιφέρεια Ιονίων νήσων επιδοτείται το 40% του προϋπολογισμού.Επιδοτούνται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50000-400000 ευρώ. Κατηγορίες δαπάνης: Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων(20%),Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού(100%),δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού-ΑμΕΑ ή ατόμων σε μειονεκτική θέση(10.000/άτομο και μέχρι 60.000 ευρώ), άϋλες δαπάνες( 20%) κ.λ.π . Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα από τους δικτυακούς τόπους www.ypoian.gr,www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr ,από Συνεταιριστική Τράπεζα, τον ΕΦΕΠΑΕ και στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &ΙΘΑΚΗΣ ( κ. Σοφία Κοσμετάτου-τηλ.2671024959