ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α: ΜΕΧΡΙ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 

imagescamuqgd3

Δόθηκε παράταση για υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α.μέχρι τις 16/07/2012. Οι οφειλέτες του Ιδρύματος θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα ώστε να τύχουν των προβλεπόμενων από τον ν.4038/2012 ευνοϊκών ρυθμίσεων. Κατά συνέπεια έχουμε αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.