ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ! 

2_2_02

Aπο την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δημοσιοποιήθηκε ότι το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε τον Απρίλιο 2012 σε 1.988 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 360,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.259,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Κατά συνέπεια, παρουσιάστηκε μείωση κατά 28,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,3% στην επιφάνεια και κατά 31,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Στο α΄ τετράμηνο του 2012 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει μείωση κατά 4,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 10,2% στην επιφάνεια και κατά 8,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2011.