ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΜΕΧΡΙ 24/08 Η ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1.Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος  στην ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1180. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 23 Αυγούστου. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι σχεδόν οι κλάδοι. Η διαδικασία προσκλήσεων θα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, μέσα σε δύο εξαμηνιαίες περιόδους με τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο κα Εως τις 24 Αυγούστου έχουν το περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων από το πρόγραμμα «Ενδυση και υπόδηση – Νέες προοπτικές» του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ). ι τον Ιούλιο κάθε έτους. Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται σε τέσσερις φάσεις και προβλέπεται η δημιουργία μητρώου αξιολογητών. Ο νέος Αναπτυξιακός παρέχει ως σημαντικότερο κίνητρο τις φοροαπαλλαγές επί του συνόλου των κερδών και το ποσοστό ενίσχυσης για τα νησιά του Ιονίου είναι 40-50%.Η ελάχιστη απαιτούμενη επένδυση για την υπαγωγή στον Νόμο είναι τα 200.000 Ευρώ.

 

2. Μέχρι 24 Αυγούστου έχουν το περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να υποβάλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων από το πρόγραμμα «Ενδυση και υπόδηση – Νέες προοπτικές» του υπουργείου Οικονομίας.