ΣΕ ΕΠΤΑ ΔΟΣΕΙΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ! 

 

949966959961953945_02

 

Από το ΥΠ.ΟΙΚ. ανακοινώθηκε ότι ο φόρος εισοδήματος (εφόσον είναι μεγαλύτερος των 300 ευρώ) θα καταβληθεί σε επτά μηνιαίες δόσεις για όσους δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 60.000 ευρώ αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει 31 Αυγούστου 2012- με την τελευταία δόση να μην ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013.

Επιπλέον:

1)  Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 7 δόσεις από 31 Αυγούστου 2012. 2) Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από 30 Σεπτεμβρίου 2012. 3) Για όσους φορολογούμενους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012 ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και μέχρι Φεβρουάριο 2013.  Στο «καθεστώς των δόσεων» δεν συγκαταλέγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος .Όσοι, επίσης, θέλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ θα έχουν έκπτωση 1,5 %  Αυτοί, κατά συνέπεια,που επιθυμούν  να ενταχθούν στο καθεστώς των δόσεων και έχουν τις προϋποθέσεις δεν χρειάζεται καμία συμπλήρωση αίτησης ή επίσκεψη στις Εφορίες διότι μπορούν να τυπώνουν τους νέους κωδικούς πληρωμής από το TAXISnet ή από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση το εκκαθαριστικό τους.