Σταύρος Σπαθής: «Όχι σε νέες ιχθυοκαλλιέργειες στο νησί μας, που θα βλάψουν τον τουρισμό μας» 

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία από ιθύνοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης για το νέο γενικό χωροταξικό που αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ως Επιμελητήριο, λαμβάνοντας υπόψη:

τον ρόλο μας στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας

 την αναγκαιότητα της χώρας μας να αυξήσει την πρωτογενή της παραγωγή και να ενδυναμώσει τη θέση της στην ιχθυοκαλλιέργεια παγκοσμίως

 την εμπειρία από τη δραστηριοποίηση στο νησί της Κεφαλονιάς εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας

 τα ενδελεχή στοιχεία από τους κρατικούς φορείς ελέγχου αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 και τέλος τη συμβολή των τοπικών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας στην τοπική οικονομία και απασχόληση, δηλώνουμε τα εξής:

Προσφάτως εγκρίθηκε το Περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Συμφωνούμε με το σχέδιο της ΠΙΝ στο θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών. Η περιοχή για την οποία υπάρχουν ενστάσεις από την τοπική κοινωνία δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο και δεν βλέπουμε για ποιόν λόγο πρέπει να ενταχθεί.

Οι υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες λειτουργούν άψογα, τηρούν τα περιβαλλοντικά κριτήρια στηρίζουν την οικονομία μας και δεν επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό μας. Δεν θα θέλαμε όμως νέες μονάδες να έρθουν σε περιοχές οι οποίες θα βλάψουν το τουριστικό μας προϊόν ή που θα υπάρξει αμφιβολία για την ακριβή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Σε κάθε περίπτωση, το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, θα σταθεί αρωγός της προσπάθειας για ανάπτυξη των νησιών μας μέσα όμως στα πλαίσια της νομοθεσίας και των αναγκών – απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας.

 

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΘΑΚΗΣ

ΜΜΕ