ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ! 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ!

 

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη (17/07/10) των Γ.Γ. των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιoνίων Νήσων και αποφασίστηκε η συντονισμένη τουριστική και πολιτιστική προβολή των περιφερειών στους εξής άξονες:α) Το δρόμο του πολιτισμού (Μνημεία, Μουσεία, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κ.α.)β) Το δρόμο του κρασιού και γ) Το δρόμο της θάλασσας (Λιμάνια, Αγκυροβόλια, Τόποι Φυσικού Κάλους κ.α.).

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβολής προβλέπεται ,επίσης, η εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων που θα παρέχουν πληροφορίες, η προβολή τοπικών προϊόντων και βιοτεχνιών και αρχαιολογικών χώρων μέσω της προβολής τους από multimedia.Το κόστος πραγματοποίησης του προγράμματος και για τις τρεις Περιφέρειες, φθάνει το 1.500.000 ευρώ.