ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΚΕΕΕ & ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΟΑΕΕ 

Το ΕΒΕΚΙ προσυπογράφει τα όσα αποφάσισαν κατά την πρόσφατη κοινή τους σύσκεψη τα Επιμελητήρια των Αθηνών και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος( Κ.Ε.Ε.Ε).

 

Από την σύσκεψη αυτή, η οποία είχε ως αντικείμενο τα της ενοποίησης των Ταμείων και τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών( ΟΑΕΕ), προέκυψαν οι εξής θέσεις:

 

1.Να γίνει ενοποίηση των ταμείων, αλλά χρειάζεται γι αυτό να καταρτισθούν επιχειρηματικά σχέδια και αναλογιστικές μελέτες.

 

( Οι αρνητικές εμπειρίες από την συνένωση ΤΕΒΕ-ΤΣΑ-ΤΑΕ, δημιουργούν έντονες ανησυχίες για την προωθούμενη ενοποίηση)

 

2.Να διατηρηθεί ο θεσμός του αιρετού διοικητή των Ταμείων και να εκπροσωπούνται τα Επιμελητήρια στα όργανα διοίκησης του ΟΑΕΕ

 

3.Να χρηματοδοτείται ο ΟΑΕΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,62% του ΑΕΠ.