ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ Ο.Ε.Ε.-ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Δ.Ε.Η. 

Το Ε.Β.ΕΚ.Ι. :

 

 

1)Είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε οποιαδήποτε αύξηση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η μέσα στο 2008 και στο 2009, διότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα λειτουργούσε ως «χαριστική βολή» για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνιούν για την επιβίωσή τους το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

 

 

2) Συμφωνεί με όσα στην ανακοίνωση του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος ( Ο.Ε.Ε.) αναφέρονται ως μέτρα για την τόνωση της Ανάπτυξης και αφορούν άμεσα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Το Ο.Ε.Ε. , γενικώς, προτείνει μια δέσμη 14 μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης στην οποία συμπεριλαμβάνονται :

 

α. Η παρέμβαση του Δημοσίου για τη συγκράτηση και τη μείωση των επιτοκίων β.Η επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον για ένα χρόνο. γ.Η άμεση, μέσα στο διάστημα ενός μήνα, επιστροφή του συνόλου του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αύξηση του ποσοστού ΦΠΑ σε αγρότες. δ. Η επιτάχυνση των προκηρύξεων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. ε. Η διεύρυνση, από τρεις σε έξι δόσεις, των καθυστερούμενων δόσεων, μετά τις οποίες οι τράπεζες, μπορούν να κινήσουν διαδικασίες εις βάρος των δανειοληπτών. στ. Η κατά το δυνατόν ταχύτερη αξιοποίηση του προγράμματος 30δις  χορήγησης δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.