ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Οι εκπρόσωποι τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του Οργανισμού Εργατικής Εστίας έτους 2009,καλούνται να προσέλθουν μέχρι τη Δευτέρα 1/12/2008, στην Αθήνα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Αγησιλάου 10, 5ος όροφος , γραφείο 506) ή στην Περιφέρεια στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού, προκείμενου να υπογράψουν σχετικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις έχουν διετή ισχύ.

 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτά τα εξής τουριστικά καταλύματα : Α) Ξενοδοχεία (από1- 5 αστέρων) Β) Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – δωμάτια (από 2- 4 κλειδιά) Γ) Παραδοσιακά καταλύματα α’ και β’ τάξης Δ) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – επαύλεις Ε) Κάμπινγκ, ανεξαρτήτως κατηγορίας και μόνο με παροχή ημιδιατροφής.

 

Όλες οι επιχειρήσεις,  θα πρέπει, υποχρεωτικώς, να προσκομίσουν :

 

1.Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας αρμοδίως επικυρωμένο. 2. Φωτοαντίγραφο αδείας εστιατορίου αρμοδίως επικυρωμένο και συμφωνητικό μίσθωσης στη περίπτωση που μισθώνεται χώρος για χρήση εστιατορίου( όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή ημιδιατροφής) 3. Φωτοαντίγραφο αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επικυρωμένο αρμοδίως( όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή πρωινού) 4. Η ύπαρξη και λειτουργία πισίνας δηλώνεται υποχρεωτικά και υποβάλλεται η κατά νόμο άδεια κατασκευής και λειτουργίας της. 5. Αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και σφραγίδα της επιχείρησης. 6. Βεβαίωση από την οικονομική εφορία για το ποιός εκμεταλεύεται την τουριστική μονάδα. 7. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από ΟΕΕ) υπογεγραμμένη νομίμως.

 

Αν  η  επιχείρηση λειτουργεί  ως Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α. Ε χρειάζεται να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά.