ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ! 

 

931922913934919_913925913936933935919931

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ!

Το τέλος θα επιβάλλεται σε όλα τα σκάφη αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται, παρακρατούνται  τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου και βεβαιώνεται πρόστιμο ίσο με το 200% του αναλογούντος ετήσιου τέλους.

Ο υπολογισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση αλλά το τέλος θα πληρώνεται για 1 ή 3 ή 6 ή 12 μήνες, ανάλογα με το πόσο μένει το σκάφος σε ελληνικά χωρικά ύδατα. (Το ποσό του τέλους υπολογίζεται  ανάλογα με το χρόνο παραμονής του σκάφους στην Ελληνική επικράτεια).

Με την τροπολογία καταργούνται ο ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σε μηχανοκίνητα σκάφη άνω των 10 μέτρων και σε ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής  άνω των 15 μέτρων  καθώς και το ειδικό τέλος καταγραφής για τα μηχανοκίνητα σκάφη.

Με την καταβολή του αναλογούντος ποσού παρέχεται ειδικό σήμα

 Το τέλος επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής πάνω από 12 μέτρα ως εξής:

1. για τα επόμενα τρία μέτρα (από 12,01 έως 15 μέτρα) 200 ευρώ ανά μέτρο,

2 για τα επόμενα πέντε μέτρα (από 15,01 έως 20 μέτρα ) 300 ευρώ το μέτρο,

3. για τα επόμενα πέντε μέτρα (από 20,01 έως 24 μέτρα ) 400 ευρώ ανά μέτρο,

4. για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και πάνω, 500 ευρώ ανά μέτρο.

Για τα ιστιοφόρα το Τέλος επιβάλλεται σε σκάφη αναψυχής άνω των 15 μέτρων ως εξής:

1. για τα επόμενα πέντε μέτρα (από 15,01 έως 20 μέτρα) 200 ευρώ,

2. για τα επόμενα πέντε μέτρα (από 20,01 έως 25 μέτρα ) 300 ευρώ το μέτρο, και

3. για τα πλοία από 25,01 και πάνω 400 ευρώ το μέτρο.

 

( Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΑΠΕΣΥΡΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ!)