ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ! 

931932927933929925913929913931

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤ.ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ!

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) εκταμιεύει (άμεσα) κονδύλια της τάξεως των 750 εκατ. Ευρώ .Το πρωτόκολλο συμφωνίας εγγυήσεων –χάρη στο οποίο απελευθερώνονται οι εκταμιεύσεις δανείων και δημιουργούνται και νέες χρηματοδοτήσεις,  με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου  υπεγράφη από τον πρόεδρο της ΕΤΕΠ  και τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Χάρη στη συγκεκριμένη συμφωνία μπορούν να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις δανείων  μέχρι 750 εκ. ευρώ, σε τομείς όπως η ενέργεια, η παιδεία, οι μεταφορές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις-οι οποίες θα απορροφήσουν περίπου 440 εκατομμύρια !