ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑ 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΤΕΙΡΕΣΙΑ»:

 

Α) Ακάλυπτη επιταγή η οποία εξοφλείται εντός 30 ημερών δεν θα εμφανίζεται στα μητρώα του Τειρεσία ( σήμερα, το όριο είναι στις 8 ημέρες)

 

Β)Η παραμονή στο μητρώο του Τειρεσία  μειώνεται στα δυο χρόνια για δυσμενή στοιχεία που αφορούν επιταγές, συναλλαγματικές, καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης.(μείωση κατά ένα έτος)

 

Γ)Για τρία χρόνια θα παραμένουν στο μητρώο του “Τειρεσία” δυσμενή στοιχεία που αφορούν διαταγές πληρωμής από τέσσερα χρόνια που ήταν μέχρι σήμερα.

 

Δ) Για να μπει κάποιος στη μαύρη λίστα του “Τειρεσία” θα πρέπει να έχει ανεξόφλητες οφειλές που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ (αντί τα 500 που ήταν μέχρι σήμερα).

 

Ε) Για όσους έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους, δεν θα εμφανίζονται στον Τειρεσία καθόλου, εάν αυτές δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ (Ήταν μέχρι σήμερα 1000)

 

ΣΤ) Όσον αφορά δυσμενή στοιχεία για συναλλαγές που αφορούν προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων, κατασχέσεις-επιταγές του Ν.Δ. 1923, διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει το υπουργείο Οικονομικών θα παραμένουν στον «Τειρεσία» για μια τετραετία (Ίσχυε πενταετία).

 

Ζ)Το ανώτατο διάστημα για το οποίο μπορεί κάποιος να παραμένει στον Τειρεσία για ανεξόφλητες επιταγές είχε προταθεί να μειωθεί από 15 σε 10 χρόνια αλλά η πρόταση αυτή δεν πέρασε κι έτσι το όριο παραμένει στα 15 χρόνια