ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ! 

Ανακοινώθηκε από την Υπουργό Περιβάλλοντος το νέο «Εξοικονόμηση κατ οίκον», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιδοτήσεις για παρεμβάσεις που θα επιφέρουν  εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες με :α) δάνεια με επιδότηση επιτοκίου β) απευθείας επιχορήγηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού γ) 100% επιχορήγηση του κόστους ενεργειακής επιθεώρησης. Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 15.000 Ευρώ, το Πρόγραμμα θα διαχειριστούν οι συμβαλλόμενες τράπεζες,  και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση. Το νέο «Εξοικονόμηση κατ οίκον»,  χωρίζεται σε δυο υποπρογράμματα Όλες οι κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα  πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια πριν την 1/1/1980 και να βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης ίσης ή μικρότερης των 1.500 ευρώ / τ.μ. Στις επιδοτούμενες εργασίες περιλαμβάνονται: θερμομόνωση δώματος, στέγης και κελύφους, σκιάστρα, τοποθέτηση κουφωμάτων με διπλά τζάμια, αντικατάσταση καυστήρα ή και λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου, μόνωση σωληνώσεων,  ηλιακοί θερμοσίφωνες, κ.α.