ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. 

Νέα δεδομένα προκύπτουν για την απόδοση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ. Μ.Υ.), μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Σύμφωνα με αυτήν:

 

1. Από το οικονομικό έτος 2010 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ με την χρήση διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση)

 

2. Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους προχώρησαν σε διακοπή εργασιών μέσα στην χρήση 2009 ή μέσα στο 2010 (και μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.) και στερούνται  πλέον, των κωδικών πρόσβασης ή της δυνατότητας λήψης νέων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου,υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ., ειδικά για το οικονομικό έτος 2010, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

 

3. Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ λήγει στις 31 Μαρτίου