ΞΕΚΙΝΑ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ”ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Α.Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα για διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 – 49 εργαζόμενους. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η παροχή συμβουλευτικής και κατάρτισης στις επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της επιχειρηματικότητας. Η «συμβουλευτική» αποσκοπεί να στρέψουν οι επιχειρήσεις την δραστηριότητά τους σε νέες, πιο ελπιδοφόρες κατευθύνσεις, ενώ η κατάρτιση αφορά, φυσικά, τους εργαζόμενους που θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στους νέους ρόλους που η αλλαγή κατεύθυνσης επιτάσσει!                                                                                                         Πιο συγκεκριμένα:

 

α)Για τις προσκλήσεις που αφορούν κλαδικούς φορείς και μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 – 19 εργαζόμενους, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε μέχρι 16 Μαΐου 2011.

 

β)Σε ότι αφορά την πρόσκληση Γ΄-για επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 μέχρι 49 εργαζόμενους, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 18η Απριλίου 2011, και ώρα 12.00 π.μ.

 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω του www.oaed.gr, πληροφορίες για τα προγράμματα παρέχονται στην ιστοσελίδα www.ep-katartisi.gr και στο τηλέφωνο 210-6245350 (από 10.00-15.00).

 

Β. Από την Μ. Πέμπτη 21/04/11 και μέχρι το τέλος Μαΐου, στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα εκδοθεί προκήρυξη για γενική επιχειρηματικότητα, τεχνολογική ανάπτυξη και περιφερειακή συνοχή. Θα διατεθούν κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ (800 εκατ. ενισχύσεις και 2,2 δισ. φοροαπαλλαγές). Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα  επενδυτικά τους σχέδια , καταρχάς ηλεκτρονικά( σε www.mindev.gov.gr ,  www.investingreece.gov.gr, www.ependyseis.gr) και, μετά, στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.