ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ JEREMY! 

Ξεκινά από 23/02/11, το πρώτο από τα τρία Προγράμματα Jeremie που θα εκδηλωθούν μέσα στο 2011.Σε αυτό το πρώτο Πρόγραμμα -που είναι απ ότι φαίνεται και το πιο  ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-θα εκταμιευθούν 120 εκατ. ευρώ από τα οποία 60 εκατ. προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 60 από τις τράπεζες Εθνική και  Alpha που επιλέχτηκαν μετά από διαγωνισμό.

 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα, υπό ίδρυση ή νεοϊδρυθείσες (δηλαδή να μην λειτουργούν περισσότερο από τρία χρόνια).Θα δοθούν δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για επενδύσεις και επέκταση δραστηριότητάς με επιτόκια που ξεκινούν κάτω και από 3 %. Η περίοδος αποπληρωμής είναι 36 – 72 μήνες και περιλαμβάνει περίοδο χάριτος. Οι εξασφαλίσεις /εγγυήσεις που ζητούν οι τράπεζες είναι μειωμένες.

 

Το δεύτερο πρόγραμμα υπολογίζεται να ενεργοποιηθεί τον Απρίλη και έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός επιλογής τραπεζών. Θα έχει προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και θα παρέχει δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις .

 

 Οι πόροι των Προγραμμάτων Jeremie είναι ανακυκλώμενοι :Με τα χρήματα που θα συγκεντρώνονται από την σταδιακή αποπληρωμή των δανείων θα επαναχρηματοδοτούνται τα ίδια ή άλλα προγράμματα για τους μικρομεσαίους