ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΤΕΜΠΜΕ ΑΠΌ 15/12/08 ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει το Πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) για ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Υπενθυμίζουμε ότι το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια τριών ετών.( Το επιτόκιο είναι επιτόκιο ΕURΙΒΟR + 2,1 μονάδες.) και ότι η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% των άτοκων δανείων μέχρι 350.000 Ευρώ.Τα δάνεια, επίσης, δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τελευταίων τριών ετών.