ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Ξεκίνησε το ειδικό πρόγραμμα του επενδυτικού νόμου για την «Επιχειρηματικότητα των Νέων». Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε την 1η Ιουλίου και θα συνεχιστεί μέχρι 31 Αυγούστου 2011. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες μέχρι 40 ετών και ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει στο 35% της δαπάνης. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι τα 100.000 ευρώ και το μέγιστο είναι το 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης και 500.000 ευρώ στις άλλες περιπτώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς πρέπει: α) Να προχωρήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου β) Οι επιχειρήσεις να έχουν ιδρυθεί μετά τον Ιανουάριο του 2011 ή να μην έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους γ) Να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις- τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους- είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν: 1. Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης( Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης – Τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης – Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών – Ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα – Μισθοδοσία όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 2. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.(Καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής) H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά μέσα από το www. ependyseis. gr και,ακολούθως, εντύπως .Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους συνδέσμους: http://www.startupgreece.gov.gr/el/fundingprograms, http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm, www.mindev.gov.gr.