ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Το ΕΒΕΚΙ γνωστοποιεί ότι:

 

 

1) Αρχίζει, από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου-σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική»- η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που απευθύνεται σε 50.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Θυμίζουμε ότι η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας γιατρών, οδοντίατρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.

 

 Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί κι έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009

 

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία, ενώ για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1/1/2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης. Τα όρια επιχορήγησης είναι από 5000-20.000 € για γιατρούς και οδοντογιατρούς, από 4.000 – 8.000 € για μηχανικούς και από 3.000 – 5.000  € για δικηγόρους, οικονομολόγους, λογιστές. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί.

 

 

2)Από 15 Σεπτεμβρίου, αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα που προβλέπει την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων.