ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

Ο Νομός Κεφαλονιάς και Ιθάκης έχει ,ασφαλώς, την δική του «συνδρομή» σε αυτή την εντυπωσιακή αύξηση των ακάλυπτων επιταγών που διαπιστώθηκε πανελληνίως σε αυτό το πρώτο εξάμηνο του 2009, σε σχέση με το 2008 και το 2007.Από την έρευνα εξάλλου του ΙΤΕΠ προέκυψε ότι αν και  ο μέσος όρος των αφίξεων ξένων τουριστών στην χώρα μας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν -8,5%, οι περιοχές που δοκιμάστηκαν περισσότερο από την κρίση στον τουρισμό  ήταν η Χίος (με -26,3%) και η Κεφαλονιά (-23,6%)!

 

Είναι, επομένως, γεγονός ότι ο Νομός μας επείγεται περισσότερο από όλους σχεδόν τους Νομούς της χώρας, στην λήψη, όσο το δυνατόν συντομότερα, άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων στην κατεύθυνση να βελτιωθεί σημαντικά η υπάρχουσα ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων!

 

Δεν θα ήταν υπερβολικός, μάλιστα, ο ισχυρισμός ότι η εδώ κατάσταση υποβάλλει μια κατ εξαίρεση, ιδιαίτερη, αντιμετώπιση από την Πολιτεία!

 

Με την πεποίθηση ότι τα μέτρα θα έπρεπε να «είχαν ληφθεί χθές»,οφείλουμε να σημειώσουμε ότι:

 

1) Συμφωνούμε με την ΕΣΕΕ ότι η «αύξηση του αριθμού των σφραγισμένων επιταγών, που στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2009 ανήλθαν στα 196.431 τεμάχια, έναντι 118.036 για όλο το 2008 και 89.072 για όλο το 2007, δείχνει ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων καταχωρείται στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία και συνεπώς κλείνουν γι’ αυτές οι πόρτες των τραπεζών…», πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να επεκταθεί το σφράγισμα των επιταγών από τις 16 στις 30 μέρες, καθώς και η μη καταχώρηση στον Τειρεσία, ακάλυπτων επιταγών αξίας κάτω των 3.000 Ευρώ. Εκτιμούμε ότι η υιοθέτηση των παραπάνω θα είχε ως αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να «πάρουν ανάσες» και να αποφύγουν την «μαύρη λίστα».

 

2)Είναι απαραίτητο, επίσης, να αυξηθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, οι Τράπεζες, οφείλουν άμεσα να προσαρμόσουν τα «προϊόντα» τους στις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κρίση ,προσφέροντας π.χ. δάνεια με πολύ χαμηλά επιτόκια για τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής ή με μεγάλη περίοδο χάριτος