ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ! 

4_400

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ!

Οι Έλληνες καταναλωτές-σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ για τον μήνα Ιούλιο-παρέμειναν εξαιρετικά δύσπιστοι για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση και εμφανίστηκαν ακόμα πιο απαισιόδοξοι για τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, με την ανασφάλεια για την απώλεια της εργασίας τους  και τον φόβο για συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος  να κυριαρχούν ως τάσεις.

Έτσι, οι Έλληνες καταναλωτές, τον Ιούλιο, ήταν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη! Έπονται, αλλά σε μεγάλη απόσταση, οι Πορτογάλοι, οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη, πάντως, να επιδεινώνεται τόσο στην Ε. Ε, όσο και την Ευρωζώνη. Σε  8 χώρες, όμως, (Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία) καταγράφηκαν τον Ιούλιο θετικοί δείκτες

Στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, το κλίμα βελτιώνεται ελαφρά σε όλους, με εξαίρεση τις κατασκευές. Αναλυτικότερα:

1. Στο Λιανικό Εμπόριο, όλα τα επιμέρους στοιχεία βελτιώνονται: οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και οι πολύ αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόμενο τρίμηνο αμβλύνονται, ενώ και τα αποθέματα παρουσιάζουν μικρή αποκλιμάκωση.

2Στη Βιομηχανία, οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής αλλάζουν πρόσημο τον Ιούλιο και διαμορφώνονται στην καλύτερη επίδοση του τετραμήνου, ενώ ο δείκτης των αποθεμάτων , οριοακά αποκλιμακώνεται. Η πτώση ωστόσο στις εκτιμήσεις για παραγγελίες προς προμηθευτές αντισταθμίζει εν μέρει τις ευνοϊκές αυτές μεταβολές.

3 Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών περιορίζονται σημαντικά.(Αυτό αντισταθμίζεται, κάπως, από την επιδείνωση στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης και τις προβλέψεις για την εξέλιξή της βραχυπρόθεσμα).

4.Καταγράφηκε μικρή άνοδος στην πρόθεση για αποταμίευση και τις προβλέψεις για την ανεργία, η οποία, φυσικά, δεν αρκεί μετά τις ιστορικά χαμηλές επιδόσεις τους τον Ιούνιο , για να αντιστρέψει την επιδείνωση του συνολικού δείκτη.

5. Στις Κατασκευές, επιδεινώθηκαν οι προβλέψεις για την απασχόληση παρά την μικρή ανάκαμψη από τις εξαιρετικά  χαμηλές εκτιμήσεις για το επίπεδο προγράμματος εργασιών των επιχειρήσεων.

.