ΑΝΟΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Από τα επίσημα στοιχεία του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για την περίοδο από τον Απρίλη του 2005 μέχρι τον Απρίλη του 2006 προκύπτει ότι ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 4,83%, αλλά αυτή η αύξηση προέρχεται κυρίως από την αύξηση των απασχολουμένων με μερική απασχόληση(αυξήθηκαν κατά 10.65%), ενώ οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση αυξήθηκαν κατά 3,76%.

 

Οι μερικώς απασχολούμενοι κατά τον Απρίλιο του 2006 ήταν 187.882 γυναίκες και 97.032 άνδρες ( συνολικά 284.854 άτομα) και εισέπρατταν μέσο μηνιαίο μισθό 425 Ευρώ. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης ( συνολικά 1.472.038 άτομα) εισέπρατταν μέσο μηνιαίο μισθό 1.156 Ευρώ.

 

Τα στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν, τέλος, αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων αλλοδαπών οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 12,80% του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων. Οι Αλβανοί αποτελούν το 54,10% των αλλοδαπών.