ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: «ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΟ» ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΣΗΣ! 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ: «ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΟ» ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΣΗΣ!

 

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010 έφθασε στο 18,6%!, Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι η διείσδυση στη χώρα μας (ρυθμός αύξησης ευρυζωνικότητας) παραμένει μεγαλύτερος σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο. Η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση (ανάμεσα στα 27 κράτη- μέλη της ΕΕ) σε ευρυζωνική διείσδυση, αλλά, στο διάστημα 1/1/2009 -ως 1/1/2010 η αύξηση στην χώρα μας ήταν περίπου διπλάσια από το μέσο ευρωπαϊκό όρο κατατάσσοντάς την χώρα μας στην τρίτη θέση της ΕΕ ως προς τον ρυθμό αύξησης. Η ευρυζωνική πληθυσμιακή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε από το 88% στο 91%.Στις αστικές περιοχές παρέμεινε στο 100% και στις αγροτικές αυξήθηκε από το 55% στο 60%.

 

 Παρά την σχετική μείωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2010, καταγράφεται αύξηση της εγχώριας ζήτησης σε ολόκληρο το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Το σύνολο των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων έφθασε φέτος ,στο τέλος του πρώτου εξαμήνου σε 2.105.076 συνδέσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 20,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και 9,8% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2009! Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ διαπιστώνει ότι η αρνητική οικονομική συγκυρία δεν επηρέασε την αγορά ευρυζωνικότητας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, αλλά την επηρρέασε το δεύτερο τρίμηνο  διότι μειώθηκε αισθητά ο αριθμός των νέων συνδέσεων. Στο τρίτο τρίμηνο του 2010, δεν εκτιμάται αλλαγή της κατάστασης προς το καλύτερο, αλλά η ευρυζωνική διείσδυση στο τέλος του δεύτερου εξάμηνου του 2010 -σύμφωνα με το Παρατηρητήριο-θα αγγίξει το 20%.

 

 Οι τιμές των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι χαμηλές!. Σημειώνεται, επίσης, αύξηση του αριθμού των συνδρομητών που κάνουν χρήση καρτών κινητού Ίντερνετ( χρησιμοποιούν  Η/Υ).

 

Το σύνολο ,σχεδόν, των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνολογίας DSL.Η μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών τεχνολογίας DSL στην  χώρα μας αυξήθηκε σημαντικά στα 13,7 Mbps από 11,12 Mbps του προηγούμενου εξάμηνου. Στο υψηλό πακέτο ταχυτήτων ( άνω των10 Mbps ), η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες της ΕΕ.