ΜΕ ΤΗΝ «ΜΑΤΙΑ» ΤΟΥ ΙΟΒΕ! 

ΜΕ ΤΗΝ «ΜΑΤΙΑ» ΤΟΥ ΙΟΒΕ!

 

 Δεν είναι καθόλου αισιόδοξο-κάθε άλλο!-το ΙΟΒΕ, στην τριμηνιαία έκθεσή του, για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και περιγράφει αναλυτικά τρία «σενάρια» για το μέλλον: 1.Στο «σενάριο της ελπίδας» αν και προβλέπεται ότι θα ακολουθηθεί κατά γράμμα το μνημόνιο δεν υπάρχει βεβαιότητα επιστροφής της χώρας στις Αγορές λόγω πολύ υψηλού χρέους (144% το 2012) που θα διατηρήσει τα spread σε υψηλά επίπεδα. Το λογικότερο είναι, σε αυτή την περίπτωση, η χρονική επέκταση των δανείων της τρόικας, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Γερμανία! 2.Στο «σενάριο της καταστροφής», ή εγκαταλείπεται η δημοσιονομική προσαρμογή λόγω αντιδράσεων, ή συνεχίζεται χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται, είτε  στάση πληρωμών, είτε στασιμότητα για χρόνια της οικονομίας (πράγμα καταστροφικό για την ευημερία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και επικίνδυνο για τη σταθερόττηα του ευρώ).

 

3.Στο «σενάριο σωτηρίας του ΙΟΒΕ” προβλέπεται ότι  εκτός από την εφαρμογή της πολιτικής του Μνημονίου, θα πρέπει να εφαρμοσθεί και επιθετική πολιτική αξιοποίησης των κρατικών ακινήτων για να μειωθεί ταχύτερα το χρέος, μείωση της ύφεσης στο 3,5%(αντί για το 4% του Μνημόνιου) και σύνταξη δεκαετούς σχεδίου Ανάπτυξης.(Το ΙΟΒΕ υπολογίζει ότι φέτος η ανεργία θα ξεπεράσει το 12% και θα κινηθεί πάνω από το 13,5% το 2011)