ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κ.λ.π 

5_3

ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κ.Λ.Π.

To Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου διενήργησε, σχετικά πρόσφατα (από 1-20 Φεβρουαρίου) έρευνα στους εμπόρους αναζητώντας την άποψή τους για μια σειρά από ενδιαφέροντα θέματα.

Παραθέτουμε, τώρα, ορισμένα δεδομένα:

Ø  .Περίπου το σύνολο των ερωτηθέντων(99,21%!) πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών. Το 64,29% συμφωνεί με την χορήγηση αδειών στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων αγορών, λαϊκών αγορών και λιμενικών χώρων και στους αναξιοπαθούντες από οποιαδήποτε αιτία, το 58,73% πιστεύει ότι οι άδειες πρέπει να δίνονται στους εμπόρους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους ή έχουν ,αποδεδειγμένα ,οικονομικές δυσκολίες και το 42,86% ότι πρέπει να υπάρχει ως ιδιαίτερο επάγγελμα, το επάγγελμα του πλανόδιου εμπόρου. Η μεγάλη πλειοψηφία (81,10%) θεωρεί πως η άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον Δήμο και το 9,45% από την Περιφέρεια. Το 84,27% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι μεικτά κλιμάκια( με συμμετοχή και εκπροσώπων του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου )πρέπει να ασκούν τον έλεγχο και ακολουθεί με 37,01% η Ελληνική Αστυνομία και με 33,07% η Δημοτική Αστυνομία.

Ø  Περίπου το σύνολο των ερωτηθέντων (96,06%) θεωρεί ότι είναι απαραίτητοι οι πληθυσμιακοί περιορισμοί εγκατάστασης πολυκαταστημάτων(Αντίθετο το 2,36%) και το  91,34% δηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση πολυκαταστημάτων σε όλους τους Καλλικρατικούς δήμους και Περιφέρειες.( Διαφωνεί το 3,94% )

Ø  Σε  ποσοστό 87,40% οι Εμπορικοί Σύλλογοι θεωρούν ότι οι προσφορές πρέπει να είναι περιορισμένες, ενώ το 7,87% θεωρεί ότι πρέπει να είναι ελεύθερες. Το 70,27 % όσων προτείνουν την περιορισμένη διενέργεια των προσφορών, κρίνει ότι οι προσφορές θα πρέπει να διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, ενώ το 23,42%, τέσσερις φορές το χρόνο. Η επικρατέστερη χρονική διάρκεια για τις προσφορές είναι αυτή των 10 ημερών, (40,16%) και ακολουθούν αυτή των 11 – 15 ημερών με 24,41% και αυτή των 16 – 30 ημερών με 14,17%

Ø  Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το ισχύον καθεστώς εκποίησης – διάλυσης χρήζει αναμόρφωσης (62%), ενώ το 29,13% το θεωρεί ικανοποιητικό. Για τη ναλλαγή του θεσμικού πλαισίου προτείνονται: α)Διάλυση: Να ισχύει χρονικός περιορισμός και σαφής καθορισμός της οριστικής ημερομηνίας παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης καθώς επίσης να μην παρέχεται η δυνατότητα επαναλειτουργίας από τον/την σύζυγο ή συγγενείς Α΄ Βαθμού, μετά τη διάλυση της επιχείρησης β) Λόγοι Εκποίησης: Η συνταξιοδότηση, η οριστική παύση, η αλλαγή χρήσης με μη συναφές είδος και η αποδεδειγμένη διάλυση να αποτελούν λόγους εκποίησης, ενώ προτείνεται η δυνατότητα εκποίησης ή διάλυσης μίας επιχείρησης μέχρι και δύο φορές. Αρκετοί ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης της εκποίησης λόγω ανακαίνισης και αγοράς νέων προϊόντων. Τέλος  το 16,46% προτείνει ως κατώτατο όριο λειτουργίας για εκποίηση τα 7 χρόνια.

Ø  .Το 87,40 θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εμπορικής χωροταξίας, ενώ το 5,51% είναι αντίθετο. Επιπλέον, οι έμποροι προτείνουν να υπάρχουν πληθυσμιακά και χιλιομετρικά κριτήρια για την εγκατάσταση υπερκαταστημάτων ανά Δήμο( ορισμένη απόσταση από το παραδοσιακό εμπορικό κέντρο) και  βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας με εξωραϊσμό των πόλεων (εύκολη πρόσβαση, στάθμευση, ύπαρξη πεζοδρομίων, ανάπλαση των ιστορικών κέντρων κ. λ. π).