Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ! 

Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ είχαμε σημαντική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάϊο του 2009, σε σχέση με τον Μάϊο του 2008!Πιο συγκεκριμένα: Τον περασμένο Αύγουστο εκδόθηκαν  2.874 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 650,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.459 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, έναντι 3.353 οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2008 και αντιστοιχούσαν σε 965,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 4.093,8 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Παρατηρήθηκε, κατά συνέπεια, μείωση κατά 14,3 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,7% στην επιφάνεια και κατά 40 % στον όγκο.Έχοντας ως δεδομένο ότι το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Αύγουστο 2009 ήταν περίπου  2,5%, επισημαίνεται ότι ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά 40,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2008, ενώ ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν από τα Πολεοδομικά γραφεία της χώρας μειώθηκε κατά 12,8%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις του οικοδομικού όγκου καταγράφηκαν στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (66%!) στην Αττική (57,6%) και στη δυτική Μακεδονία κατά 56%. Αντίθετα, μεγάλη αύξηση κατά 39% σημειώθηκε στην περιφέρεια της Κρήτης!