ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιού» που εδρεύει στο Λονδίνο, στο τέλος του 2009, ο παγκόσμιος τουρισμός θα συρρικνωθεί κατά 5,5%( σε δωδεκάμηνη βάση) σε σχέση με το 2008.Αναμένεται,όμως,μέσα στο 2010 η τουριστική κίνηση στον πλανήτη να «σταθεροποιηθεί» Το παγκόσμιο ΑΕΠ φέτος θα υποχωρήσει σε ποσοστό 1,3%, ενώ η ανάκαμψη που θα επακολουθήσει “θα είναι σταδιακή. Δεν μπορεί, επίσης, να αποκλειστεί μία “πρόσκαιρη επιδείνωση” της κατάστασης της διεθνούς οικονομίας. στις αρχές του 2010 . Φέτος, σύμφωνα το “Παγκόσμιο Συμβούλιο του Ταξιδιού και του Τουρισμού» λιγόστεψαν τα ταξίδια των επιχειρηματιών- τα ταξίδια αναψυχής, κυρίως στο εξωτερικό- οι επενδύσεις σε τρίτη χώρα, με αποτέλεσμα η τουριστική κίνηση να συμβάλει, ως επί μέρους παράγοντας, λιγότερο κι από 9,3% στο παγκόσμιο ΑΕΠ (το αντίστοιχο περυσινό ποσοστό είχε διαμορφωθεί τελικά στο +9,6%). Κράτη, τέλος, όπως η Ινδία κι η Κίνα, που δεν υπέστησαν μεγάλα χτυπήματα από την διεθνή κρίση, “τονώνουν” την αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, εαν σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού τους αποφασίσει να κάνει στο άμεσο μέλλον τις διακοπές του στο εξωτερικό.