ΙΝΤΕΡΝΕΤ KAI ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ!

 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας, διαθέτουν σύνδεση με το  internet σε ποσοστό 83% και η αναλογία Η/Υ και εργαζόμενων είναι 1,25/1! 

 

Τα παραπάνω, προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας( ΕΔΕΤ), σχετικά με την χρήση των Η/Υ και των υπηρεσιών τους στις ΜΜΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως δείγμα 741 πολύ μικρές επιχειρήσεις(που απασχολούν από 1-10 άτομα) και στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαιδευτική Στήριξη του Δικτυωθείτε», με στόχο, να διερευνηθεί ο αντίκτυπος του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» στις επιχειρηματικές  πρακτικές.

 

 Από την έρευνα του ΕΔΕΤ προέκυψαν, επίσης, τα εξής ενδιαφέροντα:

 

1)Οι μικρές επιχειρήσεις δεν συντηρούν τακτικά τον εξοπλισμό τους, ούτε αναβαθμίζουν το λογισμικό τους εύκολα-εκτός κι αν αυτό είναι αναγκαίο εξαιτίας βλάβης.

 

2) Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον Η/Υ σε καθημερινή βάση, το 1/3 έχει παρουσία στο Διαδίκτυο και το 27,7% διαθέτει δική του ιστοσελίδα!

 

3) Οι εργαζόμενοι στις μικρές επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται να καταρτιστούν περαιτέρω στις νέες τεχνολογίες, ακόμη κι αν η κατάρτιση είναι επιδοτούμενη. Ο βαθμός, πάντως, της εξοικείωσής τους με αυτές κρίθηκε ως ικανοποιητικός.

 

4) Το 53,11% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση, αλλά υπάρχει ένα 16% που δεν το χρησιμοποιεί ποτέ!

 

5)Το 34% των επιχειρήσεων συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τις Τράπεζες και το Δημόσιο

 

6) Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους για ηλεκτρονικές παραγγελίες δεν ξεπερνά το 15,81%, ενώ, μόλις το 7,7% των επιχειρήσεων δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

Η τελευταία έρευνα του Παρατηρητήριου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 10 άτομα προσωπικό, παρότι δείχνει ότι, γενικώς, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται στα της Ευρώπης, αποκαλύπτει σημαντική υστέρηση στα του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς, στην Ελλάδα, μόλις το 0,8% του τζίρου    προέρχεται από ηλεκτρονικό εμπόριο( με Μ.Ο.στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 12%).Ηλεκτρονικές αγορές πραγματοποιούν, επίσης,μόνο το 11,4% των ελληνικών επιχειρήσεων( με Μ.Ο. στην Ε.Ε. 31%!)

 

Ν α δώσουμε, όμως,ορισμένα, ακόμη, ενδιαφέροντα στοιχεία από την έρευνα του Παρατηρητήριου:

 

Α)Στις επιχειρήσεις με 10+ εργαζόμενους, η αναλογία Η/Υ και εργαζόμενων παραμένει στα επίπεδα του 2006, δηλαδή, στο 0,44( περίπου ένας Η/Υ ανά δυο εργαζόμενους)

 

Β) Έχουμε σημαντική αύξηση( 31%!) στη χρήση συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERPs)

 

Γ)Αυξήθηκε σημαντικά η χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων-και ιδιαίτερα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 εργαζόμενους. Από το 4,7% του 2005, «απογειώθηκε» στο 28,8% το 2007!