ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΩΝ 

Μια Έκθεση-έκπληξη του Ο.Ο.Σ.Α είδε το φως της δημοσιότητας τον Μάρτιο. Η χώρα μας βρίσκεται στη 16η θέση όσον αφορά την αγοραστική αξία των μισθών των εργαζομένων, ανάμεσα σε 30 χώρες. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται η Ν. Κορέα ,η Βρετανία, η Ελβετία, Λουξεμβούργο και η Ιαπωνία. Ο υπολογισμός έγινε με βάση τον μέσο ετήσιο μισθό των εργαζόμενων-χωρίς οικογενειακά επιδόματα-σε αντιστοιχία με τα επίπεδα των τιμών. Σε χώρες που εμφανίζουν μεγάλο δείκτη οικονομικής ανάπτυξης, το πρόβλημα με τους μισθούς ανάγεται στις μεγάλες κρατήσεις που εμφανίζονται για την ασφάλιση και την φορολόγηση. Εξαιτίας αυτού, χώρες όπως η Γαλλία (17η),η Φινλανδία(18η), το Βέλγιο(19η), η Δανία (20η) , η Ισπανία (22η), η Ιταλία (23η), βρίσκονται σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα. Η Τουρκία καταλαμβάνει την 26η θέση.