Μ ΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ τον Απρίλιο του 2007, ο αριθμός των μερικώς απασχολούμενων έφθασε τα 298.231 άτομα.( 196.645 γυναίκες και 101.586 άνδρες).Οι μερικώς απασχολούμενοι στην Ελλάδα αυξήθηκαν, από τον Απρίλιο του 2006 μέχρι τον Απρίλιο του 2007, κατά 4,7%, αλλά στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης, είναι στη χώρα μας ,μόλις το 5,7%-ενώ ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 18,1%.

 

Η αιτία της υστέρησης πρέπει να αναζητηθεί στο χαμηλό επίπεδο των μισθών και το συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει. Οι μέσες καταβαλλόμενες αποδοχές τους ήταν ,μόλις, 509,28 Ευρώ για τους άνδρες και 435,35 Ευρώ  για τις γυναίκες,

 

Η λεγομένη Επιτροπή Σοφών, στην έκθεση που είχε παραδώσει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, πρότεινε, μεταξύ άλλων, να γίνει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  φιλικότερο με την μερική απασχόληση. Διαπιστώνεται,  ότι όσοι εργάζονται λίγες ημέρες και πολλές ώρες, έχουν αντικειμενική δυσκολία να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης και προτείνεται να υπολογίζεται η μερική απασχόληση σε ετήσια βάση (κατά το γαλλικό μοντέλο) και όχι μηνιαία.