ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι επιδόσεις της χώρας μας, το 2007, όσον αφορά την προσέλκυση ξένων Κεφαλαίων ήταν πολύ κακές. Αντιθέτως, οι ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν, σε σχέση με το 2006, άνοδο 18,2 % και ανήλθαν, περίπου, σε 4 δις. Ευρώ. 

 

Οι ξένες επενδύσεις στην χώρα μας έφθασαν το 2007 το 1,4 δις. Ευρώ, ενώ το 2006 ήταν 4,27 δις ! Αυτό σημαίνει, ότι σε σχέση με πέρυσι είχαμε πτώση 67,2%!!

 

Τα Κεφάλαια που εισήλθαν στην Ελλάδα, προέρχονταν βασικά από τις ευρωπαίκές χώρες, ενώ η συμμετοχή των χωρών του ΟΟΣΑ ( Η.Π.Α., Τουρκία, Αυστραλία, Καναδάς , Ιαπωνία, Ελβετία…), της Μ.Ανατολής, της τέως ΕΣΣΔ, ήταν πολύ μικρότερη 

 

Οι τρεις πιο σημαντικές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούσαν:

 

Την εισροή 332 εκατ. Ευρώ για την απόκτηση από τη Lafarge της συμμετοχής της Εθνικής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΓΕΤ.

 

Την εισροή 300 εκατ. Ευρώ για την εξαγορά της INFOTE από τις Rhone Capital και Zarkona Trading.

 

Την εισροή 169 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της ισπανικής Endesa Europe στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Endesa Hellas.

 

Όσον αφορά τις ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το ποσόν του 1,7 δισ. αφορά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα. Οφείλουμε, επίσης, να αναφέρουμε ότι η Eurobank διέθεσε 278 εκατ. Ευρώ  για την ενίσχυση υποκαταστημάτων στην Πολωνία και άλλα 142 εκατ.  για αύξηση της συμμετοχής στο κεφάλαιο της Tekfenbank.