ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ! 

 

928937923919931917921931_913933932927922921925919932937925

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ!

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ  ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα του «Εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και εμπορίου συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων» το β΄τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄τριμήνου 2011 σημείωσε πτώση 33,2%. Τα πράγματα στο ν συγκεκριμένο κλάδο εξελίσσονται με δραματικό τρόπο διότι ο παραπάνω δείκτης είχε γνωρίσει πτώση 30,9% το 2011 σε σύγκριση με το 2010

Μεγάλη πτώση,  επίσης, καταγράφηκε στον τζίρο του τομέα «Εμπόριο αυτοκινήτων». Συγκεκριμένα, ο τζίρος παρουσίασε μείωση 38,7% το β΄τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄τριμήνου 2011 (Σημειωτέον ότι το 2011 κατέγραψε μείωση 35,1% σε σχέση με το 2010).