ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ 11,5 ΔΙΣ. 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑ 11,5 ΔΙΣ.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η μείωση των εισροών από ναυτιλία-εξαγωγές-τουρισμό ανέρχεται στο 4,5% του ΑΕΠ(περίπου 11 δις.Ευρώ!) κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2009.

 

Η μείωση κατανέμεται ως εξής:

 

α) Οι εισπράξεις από ναυτιλία εμφανίζονται μειωμένες κατά 32%( 5,3 δις.)

 

β) Η αξία των εξαγωγών αγαθών παρουσίασε μείωση της τάξης του 25% ή κατά 4,2 δις. Το έλλειμμα, βεβαίως, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε στο δεκάμηνο κατά 26% (21 δις.) αλλά αυτό,οφείλεται στη μείωση της αξίας των εισαγωγών.

 

γ) Οι εισπράξεις από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 11,5% (1,3 δις.)